Публикувано на: 30/08/2021

Какво да вземем предвид при тегленето на кредит?

Липсата на финансови средства и бързото им намиране може да ви накара да вземете твърде импулсивно решение за теглене на кредит. Услугите на фирмите за бързи кредити обаче предоставят особено достъпен кредитен продукт на широк кръг от хора.

Изборът на неизгодна оферта за заем обаче би могла да ви струва много излишни пари и главоболия. Ето защо в следващите редове обобщаваме всичко важно, което да вземете предвид, преди да изтеглите кредит.

Легитимността на компанията

Едно от първите важни неща е легитимността на фирмата за бързи кредити. Доверявайки се на напълно законова компания, си гарантирате, че личните ви данни ще бъдат съхранявани съгласно нормативните изисквания, а условията по усвоявания кредит са напълно легитимни и не бихте имали проблеми впоследствие.

Компаниите за бързи кредити работят с лични данни, затова всяка от тях следва да е регистрирана като администратор на такива в Комисията за защитата на личните данни. Фирма, която не е регистрирана като такава, няма право да обработва личните ви данни по какъвто и да било начин.

За да осъществяват дейност като предоставяне на кредити на физически лица, фирмите следва да имат лиценз. Той се получава, след като фирми с такава дейност биват вписани в Регистъра на Българската народна банка като такива. Уверете се, че се доверявате на кредитор, който отговаря на гореописаните условия за легитимност на кредитора.

parichen zaem

Размера на вноската и срока за изплащане на кредита

Кредитните продукти, предлагани от небанковите кредитни компании, бихме могли да категоризираме като бързи кредити до един месец (с една погасителна вноска) и бързи кредити на вноски (с няколко погасителни вноски). В зависимост от вида кредит, който бихте желали да изтеглите, и конкретната сума, размерът на вноските и срокът ще бъдат различни.

Важно е да съобразите тези фактори, преди да заявите своя кредит, тъй като от това зависи доколко и дали бихте могли да го обслужвате адекватно и навременно. Представено с пример, ако се нуждаете от кредит за кола, необходимата ви сума би била в пъти по-висока, отколкото ако се нуждаете от кредит до заплата. Съответно, при единия вид кредит срокът за погасяване е логично да е в пъти по-голям, отколкото при другия.

Важно е да съобразите дали конкретната кредитираща компания е склонна да ви предостави заем в размер и срок на месечните вноски, които ви удовлетворяват и не затрудняват изплащането им.

Договор и общи условия за кредитиране

Не на последно място, важно е да обърнете внимание на договора си при вземането на пари на заем и общите условия, с които неминуемо се съгласявате, подписвайки го. Важно е да прочетете договора и общите условия за кредитиране внимателно, за да не останете изненадани впоследствие, когато дойде време да погасявате кредита си. Договорите се подписват в срок, равен на погасителния план за кредита ви, затова е важно да внимавате с какво се съгласявате, преди да усвоите заема си.

Други публикации

crossmenu