Публикувано на: 05/10/2021

Как да си отворим фирма?

Стартирането на собствен бизнес е стъпка, на която се решават множество предприемачи днес. В това няма нищо лошо, напротив - всеки би искал да се развива и успява в нещото, което му носи максимално удовлетворение. Пред многото, решили да насочат усилията си към това начинание, възниква въпросът: как да си отворим фирма?

Ако сте попаднали тук, вие със сигурност търсите отговорите на този и няколко други сходни въпроси от типа: как се регистрира фирма, какъв тип дружество да избера при откриване на фирма и т.н. Отговорите им обобщаваме накратко в следващите редове.

Какви видове дружества има при откриване на фирма?

Нормативната уредба и конкретно Търговския закон (ТЗ) изискват всички форми на развитие на дейност да бъдат регистрирани като фирми. По този начин регулацията им става по нормативни уредби, различни от тези, прилагани за физическите лица. В практиката названието фирма е широко използвано за дружество, което извършва определена дейност, от която генерира печалба. Няколко са видовете дружества, под които може да се осъществи регистрация на фирма.

Регистрация на ЕООД/ООД или ЕТ

У нас това е най-често срещаната форма за регистрация на фирма, използвана от малки и средни предприятия. Дружеството с ограничена отговорност (ООД) може да бъде регистрирано с минимум двама съдружници. Всеки от тях има равен дружествен дял във фирмата, следователно отговорността му е ограничена (до размера на дяловото му участие).

firm 1

При Едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) собственикът на капитала е един. Този модел е удобен за лица, които биха искали да работят по регулациите, прилагани за ООД, без наличието на съдружници.

Другият широко използван модел за развитие на бизнес е този на Едноличен търговец. Регистрация на ЕТ предлага опростена процедура и възможност за всяко физическо лице да стартира собствено търговско дружество.

Регистрация на фирма: стъпки и изискуеми документи

Има законово определена процедура, по която фирмите следва да се регистрират в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията (АВ). Съществуват различия при различните форми на регистрация.

Основни стъпки при регистрация на фирма

След като е избран типът търговско дружество, което ще се регистрира, следва да бъде открита набирателна сметка, по която да се внесе фирменият капитал. Трябва да се внесе и дължимата държавната такса (тя е различна в зависимост от типа дружество). Всички необходими документи се подготвят и депозират в ТР на АВ. 

Документи за регистрация на фирма

Пакетът с документи е различен при различните видове регистрации на фирми, но основните от тях са: заявление за регистрация на фирма (по образец); документ, удостоверяващ откриването на набирателна сметка на дружеството; документ за платена държавна такса, учредителен документ; различни декларации и нотариална заверка от управителя на фирмата.

Защо да се доверите на специалисти при регистрацията на фирма?

Компаниите, специализирани в предлагането юридическо-консултантски услуги, разполагат с опитен екип от специалисти. Те познават особеностите при различните видове търговски дружества, цялостната процедура при регистрация и набора от документи, който следва да се депозира. По този начин можете да бъдете спокойни, че фирмата ви е изрядна, спестявате си множество усилия и не на последно място: време и пари, които можете да насочите към бъдещето развитие на бизнеса си.

Други публикации

crossmenu