Пловдивски университет ”Паисий Хилендарский”


Кандидатстудентски изпити    >>     Държавни университети в България    >>     Държавни многопрофилни университети    >>     Пловдивски университет ”Паисий Хилендарский”    >>    

Пловдивски университет ”Паисий Хилендарский”

Пловдивски университет
The building of Plovdiv University

Общи сведения:

Пловдивският университет „Паисий Хилендарский”, основан през 1961 г., също предлага разнообразни възможности за изучаване на чужди езици, българистика, всички основни хуманитарни, природоматетатически и икономически специалности, както и право.

Продължи:

 • Списък на факултетите :

В университета има 9 факултета, в които студентите могат да се обучават в 40 специалности. Това са:

 • - Биологически факултет;
 • - Факултет по икономическо – социални науки;
 • - Факултет по математика и информатика;
 • - Педагогически факултет;
 • - Физически факултет;
 • - Филологически факултет;
 • - Философско – исторически факултет;
 • - Химически факултет;
 • - Юридически факултет.
 • Филиали и колежи:
 • Филиал Смолян;
 • Филиал „Любен Каравелов”;

Технически колеж Смолян

ФилиалътЛюбен Каравелов” в Кърджали предлага различни пециалности с хуманитарен , педагогически , природонаучен и икономически профил.Обучението се осъществява в рамките на следните бакалавърски специалности :

 • Български език и история;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Стопанско управление

Продължи:

Кандидатстване:

За специалностите от университета и неговите филиали и колежи можете да кандидатствате със следните изпити :,/p>

 • Английски език;
 • Български език;
 • История на България;
 • Испански език;
 • Информатика;
 • Новогръцки език;
 • Немски език;
 • Психология;
 • Руски език;
 • География на България;
 • Биология;
 • Френски език;
 • Математика;
 • Химия
 • Продължи:

Още информация за кандидатстудентска кампания 2012:

 • 1.Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити от редовната сесия 2012:
 • Англииски език 05.07.
  Български език и литература 06.07.
  История на България 07.07.
  Испански език 08.07.
  Информатика 08.07.
  Новогръцки език 08.07.
  Немски език 09.07.
  Психология 09.07.
  Руски език 09.07.
  География на България 10.07.
  Биология 10.07.
  Френски език 10.07.
  Математика 11.07.
  Химия
  Тест и събеседване по физика 12.07.
  Компл. изпит по физич.възп. 12.07. И 13.07.
  Изобразит. Изкуство 12.07.
  Музика 12.07.

  Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър”ще се провежда в няколко кръга, както следва:

  • Първи кръг: на 14.07.
  • Втори кръг: на 15.07.
  • Трети кръг: на 16.09.

  а някои от специалностите , особено за педагогическите, кандедатите трябва да положат и изпит за проверка на говорните умения. Този изпит ще се проведе в Ректората на Пловдивския университет от 18.06. до 02.07.

  Желаещите да кандидатстват в университета следва да подадат документите си в определения срок: от 18.06. до 02.07.. Това може да стане по два начина:

  • - чрез подаване на документите в Ректората на Пловдивския университет или в бюрата на ЦКПИ и НАПС;
  • - по електронен път.

  За повече подробности освен официалния сайт на университета можете да посетите и следните сайтове:

  Прием Напс офис

  Продължи:

  2. Повече подробности за специалностите в отделните факултети, за които можете да кандидатствате , както и някои любопитни данни за историята и обучението в тях, които да ви ориентират във вашия избор.

  А. Биологически факултет.

  Педагогическият факултет има дълга история. Основната специалност в него – специалността „Биология” е създадена от самото откриване на Висшия Педагогически институт, който по-късно прераства в университет през 1972 г. През 1990 г. е създаден самостоятелен Биологически факултет, разположен днес в най-живописната част на града – стария град близо до Античния театър.

  На младите хора, проявяващи интерес към естествените науки, факултетът предлага следните бакалавърски специалности , за които можете да кандидатствате и през тази кандидатстудентска сесия:

  • - Биология;
  • - Биология и химия;
  • - Екология и опазване на околната среда;
  • - Молекулярна биология;
  • - Биоинформатика;
  • - Екология на биотехнологичните производства;
  • - Медицинска биология
  • - Биология и физика.

  Продължи:

  Б. Факултет по икономически и социални науки (ФСИН)

  Факултетът е нов – основан е през 1994 г.. Днес той е модерен академичен център, в който се подготвят икономисти, мениджъри и политолози по следните бакалавърски специалности :

  • - Международни икономически отношения;
  • - Макроикономика;
  • - Маркетинг;
  • - Финанси;
  • - Стопанско управление;
 • - Политология, както и за редица магистърски специалности (вж. официалния сайт на университета).
 • Продължи:

  В. Факултет по математика и информатика :

  Това е първият самостоятелен факултет в рамките на университета. В наши дни това е един от най-модерните и утвърдените центрове за научни изследвания и за подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии . Във факултета преподават 80 висококвалифицирани преподаватели, много от тях хабилитирани и специализирали в известни чуждестранни научни институти и университети в САЩ, Япония, Африка и Западна Европа. Факултетът е разположен в нова модерна сграда с голям парк около него, собствена столова, барчета за отдих на студентите, модерни учебни зали, компютърни зали, оборудвани с най-съвременна техника. Ако проявявате интерес към математиката и информационните технологии, можете да опитате късмета и силите си, кандидатствайки за една от бакалавърските или магистърските специалности в професионалните направления:

  • - Математика;
  • - Информатика и информационни технологии;
  • - Педагогика на обучението по.
  • ...

   Продължи:

   Г. Педагогически факултет :

   Създаден през 1984 г . факултетът се е утвърдил за периода на своето сравнително кратко съществуване като важен център за подготовка на специалисти в областта на педагогиката , психологията и изкуствата . Разположен е в нов модерен корпус на университета.

   Понастоящем тук се обучават 1500 студенти в 10 бакалавърски и 24 магистърски програми.

   Ако се интересувате и имате желание да се квалифицирате в тази област, бихте могли да кандидатствате в една от бакалавърските специалности:

   • Редовно обучение :
   • - Специална педагогика;
   • - Социална педагогика;
   • - Педагогика;
   • - Психология;
   • - Начална училищна педагогика и чужд език;
   • - Предучилищна педагогика и чужд език;
   • - Предучилищна и начална училищна педагогика;
   • - Физическо възпитание;
   • - Актьорско майсторство;

   както и за

   • Задочните специалности:
   • - Предучилищна и начална училищна педагогика;
   • - Физическо възпитание.

   Продължи:

   Д. Факултет по физика и инженерни технологии .

   Факултетът е разположен в централната сграда на университета в центъра на Пловдив. Той има вече петдесетгодишна традиция в обучението и подготовката на кадри в областта на физиката и инженерните науки, като подготвя кадрите си в две основни научни направления: инженер-физици и учители по физика. Факултетът разполага и със собствени общежития, петнадесет модерно оборудвани лаборатории, три компютърни зали, съвременни зали за обучение и технически работилници.

   Факултетът разполага и със собствен кариерен център. Той предлага различни стажантски програми не само у нас, но и в чужбина.

   На всички, които проявяват сериозен интерес към физическите и инженерните науки, факултетът предлага през 2012 г. възможност да постъпят в следните бакалавърски специалности:

   • - Инженерна физика;
   • - Медицинска физика;
   • - Информационна физика и комуникации;
   • - Химия и физика (съвместно с Химическия факултет);
   • - Биология и физика (съвместно с Биологическия факултет);
   • - Английски език и физика (съвместно с Филологическия факултет).

   Продължи:

   Д. Филологически факултет

   Първите филологически специалности са открити през 1973 – 1974 г., а като самостоятелен факултет се оформя през 1991 г.

   Това е най-големият факултет в Пловдивския университет – в него се обучават 2500 души в 16 бакалавърски специалности.

   Разположен е основно в сградата на Ректората. Към него има няколко специализирани библиотеки по отделните филологически специалности. Освен библиотеките разполага и с три компютърни зали и локална компютърна мрежа.

   Предимство при ,strong>обучението тук е, че Филологическият факултет дава възможност на студентите да се обчават за определено време в партньорски университети в чужбина.

   Тази година факултетът приема студенти в следните бакалавърски специалности:

   • - Българска филология;
   • - Български и английски език;
   • - Български език и испански език;
   • - Български език и история;
   • - Български език и китайски език;
   • - Български език и френски език;
   • - Български език и руски език;
   • - Български език и италиански език;
   • - Български език и немски език;
   • - Български език и новогръцки език;
   • - Български език и турски език;
   • - Славянска филология – чешка, полска, сръбска, хърватска;
   • - Френска филология;
   • - Английска филология;
   • - Английски език и физика;
   • - Английски език и китайски език;
   • - Английски език и немски език;
   • - Английски език и френски език;
   • - Лингвистика (английски и друг чужд език);
   • - Руски език и западен език;
   • - Балканистика;
   • - Приложна лингвистика (два чужди езика).

   Продължи:

   Е. Философско – исторически факултет

   . Това е един от най-младите факултети в Пловдивския университет. Основан е едва през 2004 г., но в основата му са две основополагащи специалности , които възникват десетина години по-рано. Това е специалността Етнология, която започва да се изучава най-напред в този университет и е създадена още през 1994 г. и специалността Социология, създадена година по-късно. По-онова време катедрата „Етнология и социология” е създадена към Филологическия факултет и постепенно се развива в самостоятелен факултет. Днес във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет студентите се обучават по седем бакалавърски и 21 магистърски програми .

   И тази година факултетът предлага на своите кандидатстуденти обучение в следните бакалавърски специалности :

   • - Археология;
   • - Етнология;
   • - История;
   • - Социална антропология;
   • - Социология.
   • - Теология;
   • - Философия.

   Продължи:

   За миналата учебна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” определи следните семестриални такси за специалностите от бакалавърската учебно-образователна степен:

   Специалност Редовно Задочно
   Бълг. и руски език 346 280
   Бълг. и англ. Език 346 Х
   Англ. и френски и ез. 346 Х
   Англ. и немски ез. 346 Х
   Англ. ез. и физика 346 Х
   Бълг. ез. и френски 346 Х
   Бълг. ез. и немски 346 Х
   Бълг. ез. и турски 346 Х
   Бълг. ез. и новогр. 346 Х
   Руски и западен ез. 346 280
   Бълг. език и история 346 Х
   История и география 346 Х
   Педагогика 346 Х
   Предуч педаг. и ЧЕ 346 Х
   Начална педаг. и ЧЕ 346 Х
   Предуч. и нач. Пед. 346 280
   Социална педагогика 346 Х
   Педагог. на изобра-зителното изкуство 346 Х
   Специална педаг. 346 Х
   Физич. възпитание 346 Х
   Математ. и информ. 346 Х
   Физика и математика 346 Х
   Химия и физика 346 Х
   Биология и химия 346 280
   Биология и физика 346 Х
   Макроикономика 346 280
   МИО 346 280
   Маркетинг 346 280
   Стопанско управлеине 346 280
   Туризъм 346 Х
   Бълг. и испански ез. 346 Х
   Бълг. и китайски ез. 346 Х
   Педагогика и музика 346 Х
   Педагогика на обуче-нието по бит и техн. 346 X
   Политология 500 Х
   Социология 500 Х
   Социална антропология 500 Х
   Право/Право VІ курс 500 380
   Славянска филолог. 500 Х
   Балканистика 500 Х
   Бълг. Филология 500 380
   Англ. Филология 500 Х
   Руска филология 500 380
   Приложна лингвист. 500 Х
   Лингвистика с IT 500 Х
   Социални дейности 500 Х
   Етнология 500 Х
   История 500 Х
   Археология 500 Х
   Философия 500 Х
   Психология 500 380
   Теология 500 380
   Математика 580 Х
   Приложна математ. 580 Х
   Информатика 580 480
   Бизнес информ. Технологии
   Физика 580 Х
   Информац. физика и комуникации Х
   Инженерна физика 580 Х
   Ядрена енергетика 580 Х
   Медицинска физика 580 Х
   Химия с маркетинг 580 Х
   Химия 580 480
   Биология 580 480
   Екология и опазване на околната среда 580 480
   Молекулярна биология 580 Х
   Биоинформатика 580 Х
   Медицинска биология 580 Х

За контакти:
София, бул. "Прага" 36, етаж 2., в близост до Баня "Мадара", НДК, Петте кьошета, Руски паметник, Пирогов, Военно-медицинска академия (ВМА)

Тел. 02 488 10 23,     0885 134 881,    0878 512 788,    0885 611 800

email: office@novihorizonti.eu

http://novihorizonti.eu